Veřejný prostor

Chceme vytvořit hodnotný městský parter s pasáží, kavárnou, galerií a klubovým kinem. Plně využít a dále rozvíjet zdejší potenciál, iniciovat děje společensko-kulturního charakteru, vytvořit místo vyhledávané veřejností místní i zahraniční a přispět tak k vyšší kvalitě života lokality, potažmo celého města.
Zástupci investora, RSJ

Architektonická situace Novomlýnské><p style=

1 recepce a vstup
2 společenské centrum (hudba, film, kultura)
3 venkovní multimediální prostor
4 barokní dům (součást kulturních aktivit)
5 vjezd do garáží (zatravňovací dlaždice)
6 vodárenská nádrž

Veřejný prostor je nedílnou součástí projektu. Ve spolupráci s centrem současného umění DOX a investičním fondem Pro arte jednáme o funkčním propojení novostavby se sousedním barokním domečkem, včetně jeho rekonstrukce.
Zástupci investora, RSJ

Ulice Lannova

Pohled z ulice Lannova.