Otázky a odpovědi

V celém procesu vývoje předloženého návrhu jsme neustále sledovali pohledy z Revoluční a Letné, vždy v kontextu všech souvislostí nábřeží od Tančícího domu až po Rohanský ostrov.
Autoři architektonického návrhu, AI – DESIGN / Eva Jiřičná, Petr Vágner, Jura Bečička

V celkovém pohledu z druhé strany nábřeží objekt neruší a nedominuje, ale snaží se přirozeně zapadnout do jeho siluety.

Začlenění Novomlýnské

Začlenění Novomlýnské do pohledu nábřeží a širších vztahů okolí Štefánikova mostu.

Stávající stav a návrh - Novomlýnská

Ústí Štefánikova mostu a Revoluční ulice. Stávající stav a návrh.
Přemostění řeky v centru města bylo a stále je zásadním urbanistickým prvkem Prahy. Historicky byly mosty vždy ukončeny mosteckými věžemi, které sloužily především jako brány a vstup. Tento princip dobře funguje i dnes. Tam, kde je prostor rozhraní určen branou, je jeho funkčnost a přitažlivost větší než v případě, kdy je ústí mostu nevyvážené a neúplné.