O investorovi RSJ

Investor

Finanční skupina RSJ obchoduje na globálních trzích a spravuje široké portfolio investic doma i v zahraničí. Investuje do nemovitostí, energetiky, zemědělství či biotechnologií. Důraz klade na klíčová odvětví 21. století, jakými jsou energie z obnovitelných zdrojů, zdravé potraviny, informační technologie anebo obor life sciences.
Finanční skupina RSJ chce, aby její realitní projekty vedle zisku přinášely užitek i svému okolí. To se společně s faktem, že se její akcionáři dlouhodobě angažují v oblasti umění a filantropie, projevuje i v duchu projektu Novomlýnská. Investor usiluje o to, aby se místo stalo dalším z center kulturního a společenského života v Praze.

Celý život máme v RSJ blízko k umění a kultuře. Věříme a podporujeme proto takové projekty jako je Centrum současného umění DOX. Když se nabídla příležitost postavit na výjimečném a po dlouhou dobu zanedbávaném konci Revoluční třídy zajímavou stavbu, která nabídne Pražanům i turistům místo pro setkávání a vdechne opět této části hlavního města život, neváhali jsme ani chvíli.
Libor Winkler, akcionář a předseda představenstva RSJ

www.rsj.com