Genius Loci

V detailu jsme pečlivě analyzovali souvislosti architektury 19. a 20. století v kontrastu se stavbami historickými, strohou architekturou vodárenské věže a více dekorativní budovou barokní. Všechny naše poznatky se odrazily v přístupu k detailu včetně proporcí a dělení okenních otvorů a také v řešení nároží, kde náš projekt uvažuje se čtyřhrannou „věží“.
Autoři architektonického návrhu, AI – DESIGN / Eva Jiřičná, Petr Vágner, Jura Bečička

Novomlýnská - Ductal

Fasádní rámové prvky jsou navrženy z inovativního materiálu zvaného Ductal. Jde o vysokopevnostní beton s bezkonkurenční kvalitou z hlediska odolnosti v tlaku, tažnosti a dlouhověkosti, který umožňuje tvarování
subtilních rozměrů.

Severní pohled - Novomlýnská

Pohled severní, na nové čelo bloku.
Prázdné štítové, pohledově exponované zdi sousedního domu č. p. 1503 návrh novostavby částečně zakrývá, zbytek je navržen jako vertikální zahrada.

Novomlýnská - rostliny

Při návrhu jsme konzultovali možnosti vertikální zahrady pro lokalitu Prahy a její specifika tak, aby použité
rostliny byly celoročně zelené a životaschopné, čehož lze při dnešních technologiích a zkušenostech docílit.

Novomlýnská - Ductal

Výhodou materiálu Ductal, použitého na fasádních prvcích domu, je jeho samočisticí vlastnost. Povrch
je jednolitý, bez pórů. Jde o přírodní materiál, a tedy barevnost v odstínech přírodních pastelových tónů.